Contact info

Interactie-Academie VZW
Van Schoonbekestraat 33
2018 Antwerpen
België

Telefoon: +32 (0)3 237 01 52
Fax: +32 (0)3 248 69 31

Email: secretariaat@iaac.eu
URL: www.interactie-academie.be

Bestellen: 

RUTH - Van niemands>kind naar allemans>kind

Het verhaal van Ruth confronteert de lezer met een reeks ingrijpende gebeurtenissen, een massa leed, geweld, miserie, armoede. Maar ook met kracht, met het feit dat iemand ondanks deze kwetsende ervaringen ook talenten ontplooit, voor andere mensen zorgt en uiteindelijk ook de eigen geschiedenis overstijgt.
Een en ander speelt zich af in een tijdsgeest die min of meer achter ons ligt, midden jaren '50 van de vorige eeuw, in een kleine provinciestad, waar de kerk en de pastoor, de nonnekensschool en de plaatselijke herberg het centrum van het leven vormden. Er was de verstrengeling van wetgevende en uitvoerende macht, de ons-kent-ons netwerken van plaatselijke gezagsdragers, politici, magistraten en geestelijken. Een familie die zich al generaties lang in grote kansarmoede bevond probeert hogerop te geraken op de sociale ladder. Het lijkt erop dat het doel de middelen heiligde, dat dienstverlening een zeer rekbaar begrip was, tot en met prostitutie. De verstrengeling van al deze systemen plaatst het individuele kind en opgroeiende meisje in een spiraal van steeds meer hetzelfde, van geweld, vernedering, misbruik. En toch kantelt haar leven - met vallen en opstaan, pijn en moeite - in een meer hoopvolle richting.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijs: 

€ 12 aan de balie van het secretariaat
Verzending in België: € 14,28 - verzending naar Nederland: € 18,78

Bestelformulier

Betaling

bankrekening IBAN BE87 0015 1180 2994 – BIC GEBABEBB van Interactie-Academie VZW