Basisopleiding Bemiddeling en mediation

In de tiendaagse basisopleiding Bemiddeling en Mediation bieden we een intensieve methodiektraining. We leren onderhandelen over de werkingsprincipes, het neerzetten van het protocol en het werken naar een overeenkomst toe. We zoeken telkens op maat van ‘het systeem’ een vertrouwenscontext waarin mensen voldoende veiligheid ervaren. Deelnemers worden getraind om te werken met strijdposities, extreme verschillen, kwetsuren en blokkades en met thema’s van grenzen en onoplosbaarheid. In bemiddeling werkt men steeds met heel specifieke inhouden en contextbepaalde spanningsvelden. We schenken daarom ook ruime aandacht aan de macro-invloeden die de bemiddelaar mee in rekening dient te nemen, met name de juridische regelgeving, brede maatschappelijke en culturele opvattingen en de eigenheid van de context waarin hij of zij dient te bemiddelen.

Wat levert het mij op?

Deze opleiding is erkend door de Federale Bemiddelingscommissie.

Deze opleiding is erkend voor Betaald Educatief Verlof voor de PC 319.01, PC 330 en PC 331.

Dit programma wordt door het Registerplein, kwaliteitkeurmerk voor sociaal professionals gewaardeerd met 10,95 registerpunten.

Met de KMO-portefeuille komt de Belgische overheid tussen in de kosten van uw opleiding. Meer informatie: www.kmo-portefeuille.be.
Ons erkenningsnummer is: DV.O108447

 

Meer informatie

Conform de criteria van de Federale Erkenningscommissie in België (60 uur basisopleiding). Uiteraard zijn Nederlandse cursisten zeer welkom om de systemische invalshoek bij bemiddeling te leren kennen en methodisch te oefenen.

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon

Dit programma maakt deel uit van het traject: