Bemiddelen in sociale zaken

De laatste jaren wordt de hulp van bemiddelaars in sociale zaken steeds vaker ingeroepen bij arbeidsconflicten tussen werkgevers en werknemers en tussen werknemers onderling. Deze conflicten gaan vaak over werkinhoudelijke, relationele, praktische of financiële thema’s en worden mee beïnvloed door reorganisaties, belangentegenstellingen, onverenigbare karakters, waarden, visies of taakopvattingen.
Het effect van deze territoriale of inhoudelijke conflicten kunnen de vorm aannemen van hoogoplopende ruzies, kliekvorming, afhaken van medewerkers, boycotten, pesterijen, burn-out of pijnlijke ontslagen.
Naast de menselijke en relationele schadeheeft een conflict vaak ook een organisatorische en economische impact. Daarom is het van groot belang dat conflicten voor alle partijen een zo snel mogelijke en constructieve oplossing krijgen.

Als bemiddelaar krijg je te maken met complexe knopen met vaak veel betrokkenen en een hoge tot zeer hoge emotionaliteit.
Dit vraagt van de bemiddelaar een hoge professionaliteit, een gedegen kader en denkmodel, een helder protocol en veel onderhandelingsvaardigheden om zich een weg te banen door het complexe kluwen dat een conflict met zich mee brengt.

Onze opleiding ‘bemiddelen in sociale zaken’ biedt vanuit het systeemtheoretisch denkmodel de nodige tools en vaardigheden om als sociaal bemiddelaar beslagen het werkveld van de sociale bemiddeling te betreden.

In deze opleiding leren de cursisten:

 • Een systemische visie op samenwerking binnen de arbeidscontext: wat faciliteert afstemming tussen werknemers en werkgevers, tussen werknemers onderling? Wanneer loopt het fout?
 • Om positionele en structurele factoren van een concrete arbeidscontext in beeld te krijgen
 • Vastlopende en conflicterende processen tussen mensen te taxeren
 • Geprobeerde oplossingen in kaart te brengen, om van daaruit nieuwe sporen aan te reiken
 • Zich te positioneren als professionele bemiddelaar, onder andere door een gedegen training in veelzijdige partijdigheid en triadisch werken en grondige reflectie op de eigen attitude
 • Het maken van overeenkomsten en verslagen die het bemiddelingsproces ondersteunen
 • Werken met impasses

Wat levert het mij op?

Het didactisch materiaal is inbegrepen in de prijs. Dit omvat o.m. het lidmaatschap voor 2 jaar (2018-2019) op het Systeemtheoretisch Bulletin. Vanaf 2020 e.v. ontvangt u voor de verlenging van uw lidmaatschap een factuur aan de prijs die op dat moment geldt.

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon

Deze specialisatie gaat door op:

2018-2019

 • 15/11/2018
 • 29/11/2018
 • 13/12/2018
 • 10/1/2019
 • 24/1/2019
 • 7/2/2019
 • 21/2/2019
 • 14/3/2019
Prijs: 
€ 1.436,00
VROEGBOEKKORTING: inschrijven t.e.m. 4/10/2018: € 1.305,00 (prijzen inclusief catering)

Dit programma maakt deel uit van het traject: