Daderhulp: een uitdagende evenwichtsoefening tussen gevaar en re-integratie

De forensische werkrelatie is balanceren tussen maatschappelijke verantwoordelijkheid en risico inschatting enerzijds en kansen bieden en vertrouwen geven anderzijds. Dit speelt niet alleen in de werkrelatie tussen hulpverlener en dader, maar ook op het niveau van collegiale samenwerking. Dit spanningsveld kan verworden tot polarisaties in teams, tot gefixeerde perspectieven op daders en op elkaar. Deze dag geeft inspiratie voor het omgaan met dergelijke blokkades en perverse spiralen. Je krijgt nieuwe methodieken om hoopvol te zijn zonder goedgelovig te worden en om kritisch te blijven zonder aanvallend te zijn.

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon

Deze inspiratiedag gaat door op:

2018

  • 15/6/2018
Prijs: 
€ 111,00
Vroegboekkorting: inschrijven t.e.m. 11.05.2018, € 101,00 (inclusief catering)