Geweldloos verzet & nieuwe autoriteit - Basiscursus

Kinderen en jongeren die agressief of zelfbeschadigend gedrag vertonen, vereenzamen of niet meer naar school gaan maken ouders en andere zorgdragers vaak erg bezorgd. Ze voelen zich machteloos en gefrustreerd, weten niet meer wat doen. Geweldloos verzet/nieuwe autoriteit biedt ouders en professionals een visie en handvatten om, gesteund door een netwerk van betekenisvolle anderen, het zorgwekkend gedrag van het kind of de jongere opnieuw te begrenzen en tegelijkertijd nabij te blijven. Een gezamenlijke beweging in de richting van een hoopvolle toekomst wordt ingezet.

De trainers hanteren hierbij een uitgesproken systemische opvatting. Vanuit hun binnen- en buitenlandse opleidingsachtergrond combineren zij de Israëlische visie van betrokken autoriteit (Haim Omer) met het collaboratieve, gezinsgerichte model uit Londen (Peter Jakob). Het waarmaken van hedendaagse autoriteit in het leven van kinderen gaat in hun visie gepaard met de nodige zorg voor gezinsidentiteit, trauma-beleving en de (hechtings)nood van kinderen.   

Theoretische input wordt afgewisseld met methodische uitwerkingen, creatieve ideeën en ruimte voor eigen casuïstiek. Deelnemers krijgen een uitgebreid oefenplatform voor het gedachtegoed en de toepassingen van geweldloos verzet/nieuwe autoriteit.

Toelatingsvoorwaarden

Deze 5-daagse systemische training staat open voor professionals die in een veelheid aan settingen met kinderen, ouders & hun netwerken te maken hebben: leefgroepen, psychotherapie, scholen, thuisbegeleidingsdiensten, enz.

Wat levert het mij op?

Deze cursus wordt georganiseerd in samenwerking met Partnership Projects in Engeland (meer info: http://www.partnershipprojectsuk.com/). Deelnemers die deze cursus hebben voltooid ontvangen een certificaat en voldoen daarmee aan het foundation level van The London NVR Certificate Course o.l.v. Peter Jakob. Dit betekent dat zij rechtstreeks kunnen instromen in het advanced level van deze opleiding.

Deelname aan dit programma levert 36 punten op voor bij SKJ (SKJ199152) geregistreerde jeugdzorgwerkers.

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon

Deze cursus gaat door op:

2018

  • 1/3/2018
  • 15/3/2018
  • 29/3/2018
  • 19/4/2018
  • 3/5/2018
Prijs: 
€ 695,00
VROEGBOEKKORTING: inschrijven t.e.m. 25/1/2018: € 626,00 (prijzen inclusief catering)

Dit programma maakt deel uit van het traject: