Meerzijdige partijdigheid: een illusie?

Neutraliteit of strikte onpartijdigheid is een belangrijk streven, maar het blijkt in de praktijk soms moeilijk haalbaar te zijn. Onder andere de bemiddelaar en/of de hulpverlener wordt – ook als hij dat zelf niet wil – toch altijd beïnvloed. Er spelen immers zoveel belangen en naast de aanwezige partijen zijn ook nog andere mensen en groepen betrokken.

Tijdens deze praktijkgerichte dag stellen we onze visie voor op die neutrale en onpartijdige positie en op de notie van meerzijdige partijdigheid. We oefenen op enkele methodieken om in plaats van meerzijdige partijdigheid een systemische inleving als kader vast te houden. We reflecteren over valkuilen en complexiteiten daarvan.

Wat levert het mij op?

Deze inspiratiedag is door de Belgische bemiddelingscommissie erkend als nascholing voor bemiddelaars.

 

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon

Deze inspiratiedag gaat door op:

2018

  • 18/5/2018
Prijs: 
€ 117,00
VROEGBOEKKORTING t/m 13/4/2018: € 106,00 (catering inbegrepen)