Niet gemotiveerd voor hulpverlening

Iedere hulpverlener, begeleider of therapeut komt, ongeacht zijn of haar werkcontext, met cliënten in aanraking die ongemotiveerd zijn of weerstandig gedrag vertonen. Soms raken we helemaal niet in contact met onze te begeleiden 'klanten': leerlingen, plegers van geweld, daklozen, psychiatrische patiënten, jeugdzorgfamilies, … Ze weigeren het hulpaanbod. Interventies worden ervaren als bemoeizucht. Of ze haken voortijdig af, ze worden geklasseerd als drop-outs. Anderen vergeten afspraken, praten er maar wat op los, worden boos, weigeren pertinent op bepaalde vragen of belangrijke thema’s in te gaan.

Hoe kunnen we desondanks toch in gesprek blijven? Hoe kunnen we cliënten engageren in een samenwerking en hun weerstand verminderen?

In deze cursus staat het creëren van een werkrelatie met 'lastige' cliënten centraal en de wijze waarop we moeilijke gespreksthema’s bespreekbaar kunnen maken. We geven een systeemtheoretisch kader om weerstand te begrijpen en tijdig te onderkennen. Met behulp van een aantal concrete leidraden oefenen we hoe we kunnen omgaan met ongemotiveerd of weerstandig gedrag.

Wat levert het mij op?

Niet gemotiveerd voor hulpverlening (ID nummer: 264243) levert 5.2 registerpunten op voor het opleidingstraject voor bij Registerplein geregistreerde maatschappelijk werkers, sociaal agogen en ggz-agogen.
Levert 18 punten op voor de geaccrediteerde deskundigheidsbevordering voor bij Registerplein geregistreerde cliëntondersteuners (onder geaccrediteerde scholing).

Deelname aan dit programma (SKJ198247) levert 18 registerpunten voor jeugdzorgwerkers.

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon

Deze cursus gaat door op:

2017, cursus 2

  • 8/9/2017
  • 22/9/2017
  • 6/10/2017
Prijs: 
€ 405,00
VROEGBOEKKORTING: inschrijven t.e.m. 4/8/2017: € 366,00 (prijzen inclusief catering)

2018, cursus 1

  • 15/1/2018
  • 29/1/2018
  • 5/2/2018
Prijs: 
€ 416,00
VROEGBOEKKORTING: inschrijven t.e.m. 11/12/2017: € 375,00 (prijzen inclusief catering)

2018

  • 14/9/2018
  • 28/9/2018
  • 12/10/2018
Prijs: 
€ 416,00
VROEGBOEKKORTING: inschrijven t.e.m. 10/08/2018: € 375,00 (prijzen inclusief catering)