Omgaan met 'lastige' cliënten

Sommige cliënten voelen zich uit de boot vallen ondanks de inzet van de hulpverleners. De vertrouwde begeleidingsmethoden blijken weinig of niet aan te sluiten bij de taal en de logica van deze hulpvragers. Pogingen om elkaars manier van denken en doen te veranderen, falen. Men krijgt geen vat op elkaar. We zouden kunnen spreken van cliënten die kansarm zijn in hun contacten met hulp- en dienstverleners, met instanties.

De vraag is: hoe kunnen 'frontale botsingen' tussen deze zogenaamd lastige cliënten en de buitenwereld in aantal afnemen? Welke stappen kan de hulpverlener daartoe zetten met deze cliënten? Of met andere woorden, hoe kan een werkbaar zicht gecreëerd worden op de gevestigde cultuur, zonder afwijzing of schuldtoewijzing?

Deze cursus biedt een hulpverleningshouding aan die ertoe kan bijdragen dat deze cliënten (en dus hun hulpverleners) zich minder machteloos gaan voelen, zonder het respect voor hun eigenheid te verliezen.

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon

Deze cursus gaat door op:

2018

  • 5/6/2018
  • 12/6/2018
  • 19/6/2018
Prijs: 
€ 416,00
VROEGBOEKKORTING: inschrijven t.e.m. 1/5/2018: € 375,00 (prijzen inclusief catering)