Partnerrelatietherapie

Hoe krijgen partners terug voeling met de partnerrelatie die ze wensen?
Hoe bouw je dat als hulpverlener procesmatig op en wat zijn mogelijke valkuilen?
Hoe stop je de steeds terugkerende negatieve interactiespiralen waarin paren terecht komen?
Welke methodische ingangen zijn een meerwaarde bij het werken met partnerrelatieproblemen?
Kunnen creatieve methodieken en werken met beweging een impasse doorbreken?

In deze jaaropleiding wordt ingezoomd op structuren, dynamieken, communicatieprocessen en ontwikkelingsfasen in partnerrelaties. Ook de inbedding van de partnerrelatie binnen inter-familiale, sociaal-maatschappelijke en culturele contexten komt aan bod. De opleiding biedt een kader en methodieken voor het werken met paren bij een breed gamma aan partnerrelatievragen, zoals communicatieproblemen, geweld, een derde in de relatie, seksuele problemen, nieuw samengesteld gezin, ruzies en ‘uit elkaar groeien’. Zowel gesprekken met paren met een relationeel gedefinieerde problematiek als het werken met paren van wie één of beide partners psychische problemen hebben worden ingeoefend. Verder wordt aandacht besteedt aan het bespreekbaar maken van partnerproblematiek in individuele-, ouder- en gezinsbegeleiding.

De opleiding is ook een leerervaring waarbij deelnemers hun eigen denken over partnerrelatie en eigen ervaringen in relaties onderzoeken. Het verkennen van de invloed van eigen denkbeelden en aannames over partnerschap is een belangrijk onderdeel van het leerproces.

Wat levert het mij op?

Deze opleiding kan deel uitmaken van een opleiding tot counselor en levert 60 scholingspunten op voor accreditering bij de LVPW (accrediteringsnummer 2012/31/10).

Dit programma wordt door het Registerplein, kwaliteitkeurmerk voor sociaal professionals gewaardeerd met 252 punten voor Geaccrediteerde deskundigheidsbevordering cliëntondersteuners, 18,55 punten voor het Opleidingstraject GGZ-Agogen, 18,55 punten voor het Opleidingstraject Maatschappelijk werk.

Erkend door de Nederlandse Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie als specialistische cursus van 80 uur.

Accreditering bij de NVRG is aangevraagd.

Deze opleiding heeft een erkenning voor Betaald Educatief Verlof bij PC 330, 331 en 319.01.

De reglementering voor het gebruik van opleidingscheques werd gewijzigd (klik hier).

Met de KMO-portefeuille komt de Belgische overheid tussen in de kosten van uw opleiding. Meer informatie: www.kmo-portefeuille.be.
Ons erkenningsnummer is: DV.O108447

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon

Dit programma maakt deel uit van het traject: