Schuldhulpverlening

Schuldbemiddeling is één van de lastigste taken waar een hulpverlener voor kan staan. Aan de ene kant wil je de mensen helpen, er voor ze zijn. Aan de andere kant kan dit vaak niet zonder cliënten te confronteren en te begrenzen. Er moet gesneden worden in hun budget, dat meestal al niet ruim bemeten is. En dit in een samenleving waar alles geld kost en waar iedereen tot consumeren wordt aangezet. Niet zelden leidt dit tot frustratie, zowel bij hulpverlener als bij cliënt, wegens wederzijds onbegrip, niet nagekomen afspraken, leugens, ….

Tijdens deze inspiratiedag focussen we op de vele betekenissen van geld en consumeren. We gaan na welke betekenissen hulpverleners en cliënten steunen zodat schulden en beperking van uitgaven bespreekbaar en werkbaar blijven.

Wat levert het mij op?

Dit programma wordt door het Registerplein, kwaliteitkeurmerk voor sociaal professionals gewaardeerd met 2 registerpunten.

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon