Seksueel misbruik tussen jongeren: op zoek naar herstel van verbindingen

Wanneer een jongere een andere jongere seksueel misbruikt, komen alle betrokkenen in een wervelstorm terecht. Vindt het seksueel misbruik plaats in familiecontext dan komen familierelaties onder extreem zware druk te staan. Maar ook bij seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen jongeren in een leefgroep, in een schoolgemeenschap, in een jeugdbeweging ondervinden alle betrokkenen daar effecten van. Naast beveiliging, is er nood aan een beweging waarin kansen liggen om verbindingen opnieuw te herstellen. 

In deze workshop staan we stil bij de complexiteiten en effecten van seksueel misbruik tussen jongeren. We bespreken de onmisbare voorwaarden om ruimte te maken voor een herstelproces tussen de jongeren zelf, maar zeker ook tussen de jongere en de andere betrokkenen.  Op een creatieve manier geven we woorden aan moeilijk bespreekbare thema’s. We reiken daarbij specifieke methodieken aan die herstel bevorderen.

Wat levert het mij op?

De boekjes 'J-EMINEM. Het dagboek van Jasper' en 'RUTH Van niemands>kind naar allemans<kind' zijn bij de prijs van de workshop inbegrepen.

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon

Deze workshop gaat door op:

2018

  • 9/11/2018
  • 16/11/2018
Prijs: 
€ 327,00
VROEGBOEKKORTING: inschrijven t.e.m. 5/10/2018: € 297,00 (prijzen inclusief catering)