Spannende dynamieken in nieuw samengestelde gezinnen

Problemen in een nieuw samengesteld gezin ervaart men vaak als een onontwarbaar kluwen van relaties en emoties. Op basis van de traditionele visie, gebaseerd op het kerngezin, schrijft men de spanningen toe aan individuele personen. Wederzijdse beschuldigingen zijn het gevolg.

Echter, in een nieuw samengesteld gezin zijn de relaties (intern en met derden) vele malen ingewikkelder dan in een kerngezin. Conflicten gaan over de worsteling met posities in het gezin, met de onduidelijkheid van het gezinsstatuut in de samenleving. We plaatsen deze worstelingen tijdens deze inspiratiedag in een breder kader en reiken taal en hiermee ruimte aan voor de eigenheid van deze gezinsvorm.

Wat levert het mij op?

Deelname aan dit programma (SKJ199712) levert 8 punten op voor bij SKJ geaccrediteerde Jeugdzorgwerkers.

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon

Deze inspiratiedag gaat door op:

2018

  • 30/1/2018
Prijs: 
€ 117,00
VROEGBOEKKORTING: inschrijven t.e.m. 16/12/2017: € 106 (prijzen inclusief catering)