Werken met minderjarige daders - de triadische positie

In het werken met delinquente jongeren in een residentiële setting is een goede werkrelatie van uiterst belang, maar niet evident! Als hulpverlener moet je een balans zoeken tussen tegengestelde posities: vertrouwen en begrijpen enerzijds en normeren en controleren anderzijds. Geen gemakkelijke opgave; soms loop je als hulpverlener vast in één van beide posities. Tijdens deze inspiratiedag staan we stil bij de wijze waarop je de werkrelatie in de steigers kan zetten en bespreken we de houdingsaspecten die daarvoor noodzakelijk zijn.

We oefenen met het innemen van een triadische positie om jongeren te kunnen steunen, maar ook te kunnen confronteren.

Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon

Deze inspiratiedag gaat door op:

2017

  • 26/9/2017
Prijs: 
€ 111,00
VROEGBOEKKORTING: inschrijven t.e.m. 22/8/2017: € 101,00 (prijzen inclusief catering)