admin

Chris van Lenteren

Functie

Zelfstandig systeemtheoretisch counselor en coachZelfstandig trainer

Specialisaties

Coaching bij arbeidsproblematiek, reïntegratiebegeleiding. Gezinscoaching, conflictueuze scheidingssituaties en hun impact op kinderen. Zingevingsproblematiek.

Prestaties

Leider van diverse (landelijke) projecten zoals ´Training voor risicojongeren´, ´Zingeving en ethiek in de Jeugdzorg´. Organisator van de Waterland debatten. Adviseur en trainer bij het Jeugd Preventie Project Zuidoost Brabant. Adviseur bij de provinciale pilot Gezinscoaching in Zuid-Holland. Schreef de methodiek van de JPP Gezinscoach.

Boeken en Cahiers

Interessante publicaties van ons instituut.