admin

Jan De Mol

Functie

Doctor in de klinische psychologieSysteemtheoretisch psychotherapeut

Hoofdbezigheid

Professor klinische kinder- en adolescentenpsychologie en gezinstherapie aan de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Université Catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve).

Specialisaties

Wetenschappelijk onderzoek (fundamenteel en toegepast, kwantitatief en kwalitatief) omtrent gezinsrelaties en depressie bij adolescenten, psychotherapie aan adolescenten en hun gezin.

Prestaties

Gedoctoreerd op het onderwerp invloed in gezinsrelaties. Diverse nationale en internationale artikelen en publicaties, lezingen in binnen- en buitenland. Erkend BVRGS opleider.
Visiting professor aan de National University of Singapore.
Verbonden aan volgende psychotherapie opleidingen: Interactie-Academie, Universiteit Gent (Partnerrelatie-, Gezins-, en Systeempsychotherapie), Université Catholique de Louvain (Certificat interuniversitaire en cliniques psychothérapeutiques intégrées).
Verbonden aan de doctoral school van de Franstalige universiteiten voor het onderdeel Kwalitatieve Onderzoeksmethodologie.

Boeken en Cahiers

Interessante publicaties van ons instituut.