admin

Luc Van den Berge

Functie

Maatschappelijk werker en systeemtheoretisch psychotherapeutFilosoofDoctor in de pedagogische wetenschappen

Hoofdbezigheid

Filosoof. Doctor in de pedagogische wetenschappen. Psychotherapeut en ouderbegeleider in Centrum geestelijke gezondheidszorg te Gent. Eigen therapiepraktijk.

Specialisaties

Sociale uitsluiting en kansarmoede. Genderthema´s. Filosofie en hulpverlening. Visies op ouders.

Prestaties

Behaalde zijn doctoraat aan de KULeuven, Faculteit voor Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Laboratorium voor Educatie en Samenleving. Erkend BVRGS opleider en supervisor. Lezingen, publicaties.

Boeken en Cahiers

Interessante publicaties van ons instituut.