admin

Mia Claes

Functie

Maatschappelijk werker, systeemtheoretisch opgeleid en erkend mediator

Hoofdbezigheid

Lector UC Leuven-Limburg, campus Sociale School Heverlee.

Specialisaties

Methodiek van bemiddeling in diverse contexten (familie, buurt, werk en strafrechtelijk). Voorzitten van dialoog en overlegtafels met en voor cliënten. Aanpak van klachten en ombudswerk.

Prestaties

Erkend bemiddelaar (federale bemiddelingscommissie), bemiddelaar in de jeugdhulp. Voorzitter cliëntoverleg in de jeugdhulp. Diverse workshops en lezingen. Artikelen over bemiddeling.

Boeken en Cahiers

Interessante publicaties van ons instituut.