patricia

Willem Beckers

Functie

Maatschappelijk werker en systeemtheoretisch psychotherapeut

Hoofdbezigheid

Staflid

Specialisaties

Kinderen, jongeren, ouders, gezinnen en hun bredere netwerken. Ondersteuning van (niet-)professionele zorgdragers in het hanteren van een geweldloze relatie met kinderen binnen contexten van agressie & zelfbeschadigend gedrag.

Prestaties

Ontwikkeling & implementatie van netwerkgericht werken binnen de jeugdsector. Inzet van sociale netwerken in het kader van een versterkte ouder- en gezinspositie in de jeugdsector en de kinder- en jeugdpsychiatrie. Lezingen en workshops in binnen- en buitenland, publicaties. Geassocieerd trainer Non-Violent Resistance bij Peter Jakob (PartnershipProjects) in Londen.

willem [dot] beckers [at] iaac [dot] eu

Boeken en Cahiers

Interessante publicaties van ons instituut.