Geplaatst! Xander - Instellingskind, Kopp-kind... en zoveel meer...

Sabine Vermeire

Xander is elf als hij voor het eerst op gesprek komt. Soms barst hij los in een waterval van woorden, dan weer spreekt hij met horten en stoten, een enkele keer hult hij zich in stilzwijgen. Na elk gesprek stuurt zijn therapeut hem een brief. Dit boek bundelt deze brieven. Ze vertellen een verhaal over groot worden in vaak barre omstandigheden. Xanders verhaal confronteert de lezer met wat het betekent om zich nergens thuis te voelen. Maar het getuigt vooral van de zoektocht van een opgroeiende jongen om een normaal en goed leven te leiden.

De lezer krijgt een inzage in de pogingen van Xander om te achterhalen wat zijn ouders, vrienden en andere belangrijke mensen rondom hem betekenen. De brieven tonen het belang om zelf zin te kunnen geven aan dramatische gebeurtenissen en onontkoombare dilemma's, en om eigen keuzes te kunnen maken, soms tegen goedbedoelde adviezen van volwassenen in.

Uitgever: 
Interactie-Academie
Jaar van publicatie: 
2015
Aantal pagina's: 
95
Prijs: 

€ 12 aan de balie van het secretariaat
Verzending in België: € 14,28 - verzending naar Nederland: € 18,78