Spelen met werkelijkheden. Systeemtheoretische psychotherapie met kinderen en jongeren.

Ellen Reijmers, Lieve Cottyn, Mieke Faes (redactie)

Dit boek laat zien dat spelen met werkelijkheden een krachtig, therapeutisch instrument is. Middels reflectie op praktijk en theorie worden speelse methoden toegankelijk gemaakt voor systeemtherapeuten. Het boek doet nadenken over speelsheid als therapeutische interventie en– attitude. Hierbij staat steeds de vraag centraal hoe je als systeemtherapeut kunt aansluiten bij de leefwereld van kinderen en jongeren.

In deze bundel komen diverse systeemgeoriënteerde psychotherapeuten uit België en Nederland aan het woord. Zij werken allen met kinderen en jongeren, individueel, in gezins- of in groepsverband. Hun bijdragen zijn gefundeerd in de klinische praktijk en belichten een fijnmazige veelheid van systeemtheoretische perspectieven en therapeutische ingangen. Ze bieden praktijkgerichte handvatten voor de systeemtherapeutische praktijk met kinderen en jongeren.

 

 

 

 

 

Uitgever: 
Bohn Stafleu van Loghum
Jaar van publicatie: 
2005
Aantal pagina's: 
198
Prijs: 

€ 20 aan de balie van het secretariaat
Verzending in België: € 22,28 - verzending naar Nederland: € 26,78