Trenziria methodiekdoos

Annelies Huybrechts

Deze methodiekdoos hoort bij de Training Trenziria, maar is ook apart verkrijgbaar.

Trenziria is een gespreksmethodiek die bedoeld is om op een gestructureerde en veilige manier met groepen te reflecteren over cultuur en migratie en de effecten hiervan op identiteit en omgangsvormen tussen mensen. Met behulp van visueel materiaal kunnen deelnemers spreken over migratie ervaringen, en over verschillen en overeenkomsten hier en ginds. Trenziria leidt tot minder gepolariseerde en rijke gesprekken die het samenleven en samenwerken bevorderen.

In deze eendaagse leer je de ins en outs van deze methodiek. Trenziria is in diverse contexten te gebruiken, zoals in scholen, inburgeringsprogramma’s, vluchtelingenopvang en asielzoekerscentra. Trenziria is ook in individuele en gezinsgesprekken te gebruiken en is geschikt voor zowel kinderen en jongeren als volwassenen.

 

 

 

Uitgever: 
Interactie-Academie
Jaar van publicatie: 
2016
Prijs: 

€ 45 aan de balie van het secretariaat
Verzending in België: € 55 - Verzending naar Nederland: prijs op aanvraag