Wegen naar her-verbinding. Narratieve, collaboratieve en dialogische praktijken.

Sabine Vermeire, Jasmina Sermijn (redactie)

In dit boek geven 29 hulpverleners en therapeuten uit België en Nederland een inkijk in hedendaagse narratieve, collaboratieve en dialogische hulpverleningspraktijken.

De redacteuren, Sabine Vermeire en Jasmina Sermijn, combineerden deze praktijkverhalen met interviews, foto's, kunstwerk en poëzie. Het resultaat is een kralenkettign van bijdragen met verrassende perspectieven en frisse inspiraties.

Alle auteurs moedigen de lezer aan om op een speelse en creatieve manier de geijkte paden binnen de psychiatrie, jeugdzorg, forensisiche hulpverlening, therapie, medische wereld en onderwijswereld te verlaten. De bijdragen bouwen bruggen tussen disciplines en stimuleren wegen die leiden tot her-verbinding; net alleen tussen mensen onderling, maar ook tussen hen en wat zij in hun leven waarden-vol vinden.

 

 

 

Uitgever: 
Interactie-Academie vzw
Jaar van publicatie: 
2017
Aantal pagina's: 
318
Prijs: 

€ 35 aan de balie van het secretariaat

Voor verzending in België: € 38,80 - voor verzending naar Nederland: € 45,17